Sign the climate letter

We vinden dat het tijd is om als Universiteit een daadkrachtige aanpak te hebben voor het klimaatprobleem. We willen een ambitieuze duurzaamheidsvisie voor 2030, bedacht vanuit waar we willen komen in plaats van vanuit de restricties van het heden. Ook vinden we het belangrijk dat duurzaamheid een van de speerpunten wordt in het centrale beleidsstuk van de Universiteit: het Instellingsplan 2021-2025

It’s time for a decisive approach in tackling the climate issue. We want an ambitious sustainability vision for 2030, formulated from what we want to achieve instead of from the restrictions of the present. Sustainability should also be one of the core values of the next central policy plan of the University: the Institution Plan 2021-2025.

PLEASE NOTE: When you have signed the petition, you will have to confirm your signature through your email (make sure to check your spam folder!).